Các dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Công ty đầu tư các hoạt động lớn thông qua các dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Năm 2012 Công ty đầu tư dự án triển khai hệ thống ERP sử dụng phần mềm EBS R12.1.3 của Oracle.

Dự án chính từ 2013 đến 2018 là xây dựng Chi nhánh Công ty cổ phần Tôn Đông Á tại Khu Công nghiệp Đồng An 2, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương bao gồm đầu tư xây dựng các phân xưởng, các dây chuyền sản xuất, các trang thiết bị... trên một diện tích hơn 12,5 hecta.

Thiết kế dự án xây dựng hạ tầng
Chi nhánh Công ty Tôn Đông Á tại Thủ Dầu Một

Năm 2015, giai đoạn I (2013-2015) của dự án Chi nhánh hoàn thành với 5 dây chuyền sản xuất.

Năm 2016 tiếp tục đầu tư giai đoạn II (2016-2018) với thêm 4 dây chuyền nữa.

Giai đoạn 2019-2025 dự kiến tăng thêm các văn phòng đại diện, các chi nhánh tại các địa phương, mở rộng sản xuất, đầu vào nguyên liệu nguồn.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn