Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

  Dự án

  Nhà kho LOGOS Bắc Ninh

   Dự án  Nhà kho LOGOS Bắc Ninh 
   Địa chỉ  Bắc Ninh
   Hạng mục thực hiện Mái, vách
   Sản phẩm KINGMAX SMP
   Ngành hàng  Logistics