Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

    Dự án

    SHWE NAING GAN

    Dự án SHWE NAING GAN 
     Địa chỉ Myanmar
    Hạng mục thực hiện In ấn