Công ty

Lược sử các mốc phát triển đáng nhớ của Công ty và thành tựu, giải thưởng đạt được
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2024
Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Hồ Song Ngọc - TGĐ
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Hồ Song Ngọc - TGĐ
2023
Doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022
Doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022
Thành tích có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen tặng
Thành tích có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen tặng
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc - TGĐ đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc - TGĐ đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng
Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2023 do Forbes VN bình chọn
Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2023 do Forbes VN bình chọn
Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương khen tặng
Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương khen tặng
Bằng khen Ông Nguyễn Văn Đại - P.TGĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2023
Bằng khen Ông Nguyễn Văn Đại - P.TGĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2023
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023
2022
Thương hiệu Quốc gia năm 2022 - 2024
Thương hiệu Quốc gia năm 2022 - 2024
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022
Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng Uy tín 2022
Top 10 Công ty Vật liệu Xây dựng Uy tín 2022
2021

 

Top 5 Công ty Vật liệu Xây dựng Uy tín 2021
Top 5 Công ty Vật liệu Xây dựng Uy tín 2021
2020

 

Thương hiệu Quốc gia 2020 - 2022
Thương hiệu Quốc gia 2020 - 2022
Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2020
Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2020
Giấy khen Thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện BHXH-BHYT-BHTN năm 2020
Giấy khen Thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện BHXH-BHYT-BHTN năm 2020
2019

Giấy khen Thành tích tốt trong công tác kê khai nộp thuế của Cục Hải quan Bình Dương 2018
Giấy khen Thành tích tốt trong công tác kê khai nộp thuế của Cục Hải quan Bình Dương 2018
2018
Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á 2018
Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á 2018
Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung 2018
Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung 2018
Thương hiệu Quốc Gia 2018 - 2020
Thương hiệu Quốc Gia 2018 - 2020
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc đã có Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương năm 2018
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc đã có Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương năm 2018
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2018
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2018
2017
Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương 2017
Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương 2017
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2016 do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trao tặng
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2016 do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trao tặng
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương 2017
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương 2017
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2017
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2017
Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2017
Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2017
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam 2017
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam 2017
Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc 2017
Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc 2017
Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016
Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016
2016
Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia 2015
Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia 2015
Chứng nhận Doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Nhà nước quản lý về Hải quan
Chứng nhận Doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Nhà nước quản lý về Hải quan
Giấy khen Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng đã có thành tích  thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016
Giấy khen Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2016
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2016
Top 20 Thương hiệu phát triển bền vững 2016
Top 20 Thương hiệu phát triển bền vững 2016
Tôn lạnh - Tôn lạnh màu đạt Sản phẩm Chất lượng cao Việt Nam 2016
Tôn lạnh - Tôn lạnh màu đạt Sản phẩm Chất lượng cao Việt Nam 2016
Top 500 Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2016
Top 500 Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2016
Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2015
Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2015
Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2015
Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2015
2015
Giấy khen Thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu và chấp hành tốt pháp luật Hải quan năm 2014
Giấy khen Thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu và chấp hành tốt pháp luật Hải quan năm 2014
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015
Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2014
Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2014
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2015
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2015
Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015
Giải Vàng Sao Vàng đất Việt 2015
Giải Vàng Sao Vàng đất Việt 2015
Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất 2015
Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất 2015
Top 50 Doanh nghiệp thành tựu xuất sắc: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014
Top 50 Doanh nghiệp thành tựu xuất sắc: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014
2014

 

 

Huân chương Lao động Hạng Ba giai đoạn 2009 - 2013 do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung
Huân chương Lao động Hạng Ba giai đoạn 2009 - 2013 do Chủ tịch nước trao tặng Cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc - P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Bằng khen Ông Hồ Song Ngọc - P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Bằng khen Ông Đoàn Vĩnh Phước - P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Bằng khen Ông Đoàn Vĩnh Phước - P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Bằng khen ông Phạm Quốc Thắng -  P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Bằng khen ông Phạm Quốc Thắng - P.TGĐ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014
Giấy khen Thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu 2014
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu 2014
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2014
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2014
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014
1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014
1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2014
Cúp Vàng Vietbuild 2014
Cúp Vàng Vietbuild 2014
2013

 

Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á giai đoạn 2007 - 2011
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á giai đoạn 2007 - 2011
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2013
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2013
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ Tướng trao tặng
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ Tướng trao tặng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu  2013
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu 2013
Cúp Vàng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2013
Cúp Vàng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2013
Cúp Vàng Vietbuild 2013
Cúp Vàng Vietbuild 2013
Cúp Vàng VTOPBUILD 2013
Cúp Vàng VTOPBUILD 2013
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng cá nhân Ông Nguyễn Thanh Trung
2012
Bằng khen Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 2012
Bằng khen Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 2012
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 2012
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 2012
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu 2012
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu 2012
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012
1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012
1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012
Sản phẩm tôn lạnh màu đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2012
Sản phẩm tôn lạnh màu đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2012
Sản phẩm tôn lạnh đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2012
Sản phẩm tôn lạnh đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2012
2011
Bằng khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế 2011
Bằng khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế 2011
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2011
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2011
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2011
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2011
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011
Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
Cúp Vàng VTOPBUILD 2011
Sản phẩm Tôn lạnh màu đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2011
Sản phẩm Tôn lạnh màu đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2011
Sản phẩm Tôn mạ nhôm kẽm đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2011
Sản phẩm Tôn mạ nhôm kẽm đạt Huy chương Vàng VTOPBUILD 2011
2010
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2010
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2010
Giấy khen Thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế 2010
Giấy khen Thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế 2010
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 2010
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 2010
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung bằng khen Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2010
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung bằng khen Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2010
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn 2009
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn 2009
Giải thưởng Hội nhập kinh tế Quốc tế lần II - năm 2010
Giải thưởng Hội nhập kinh tế Quốc tế lần II - năm 2010
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2010
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2010
Sản phẩm Việt Nam tốt nhất 2010 được người tiêu dùng bình chọn
Sản phẩm Việt Nam tốt nhất 2010 được người tiêu dùng bình chọn
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2010
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2010
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2010
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2010
Top 500 Thương hiệu Việt hàng đầu 2010
Top 500 Thương hiệu Việt hàng đầu 2010
2009
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2009
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2009
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" 2009
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" 2009
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 2009
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 2009
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đạt Thành tích xuất sắc trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" 2009
Bằng khen Ông Nguyễn Thanh Trung đạt Thành tích xuất sắc trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" 2009
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung Chứng nhận Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2009
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung Chứng nhận Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2009
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2009
Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2009
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2009
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2009
2008
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển thương hiệu và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 2008
Bằng khen Thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển thương hiệu và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 2008
Giấy khen Thành tích thương hiệu và sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đạt Giải thưởng Sao Vàng Đông Nam Bộ 2008
Giấy khen Thành tích thương hiệu và sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đạt Giải thưởng Sao Vàng Đông Nam Bộ 2008
Giấy khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2008 do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải quan khen tặng
Giấy khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2008 do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải quan khen tặng
Giấy khen Thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu và chấp hành tốt pháp luật Hải quan 2008
Giấy khen Thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu và chấp hành tốt pháp luật Hải quan 2008
Bằng khen Thành tích thực hiện tốt chính sách thuế 2008
Bằng khen Thành tích thực hiện tốt chính sách thuế 2008
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2008
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2008
Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín 2008
Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín 2008
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2008
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2008
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Sài Gòn 2008
UBND TP.HCM trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Sài Gòn 2008
Giải thưởng Sao Vàng Đông Nam Bộ 2008
Giải thưởng Sao Vàng Đông Nam Bộ 2008
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2008
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2008
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành xây dựng 2008
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành xây dựng 2008
2007
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 2007
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 2007
Chứng nhận Cúp Vàng ISO 2007
Chứng nhận Cúp Vàng ISO 2007
Tổng Liên đoàn Lao động trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung chứng nhận Nhà quản lý giỏi 2007
Tổng Liên đoàn Lao động trao tặng Ông Nguyễn Thanh Trung chứng nhận Nhà quản lý giỏi 2007
Công an tỉnh Bình Dương chứng nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự 2007
Công an tỉnh Bình Dương chứng nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự 2007
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2007
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2007
2006
Bằng khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 2006
Bằng khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 2006
Giải thưởng Quốc gia: Cúp Vàng Thương hiệu Công nghiệp Việt Nam 2006
Giải thưởng Quốc gia: Cúp Vàng Thương hiệu Công nghiệp Việt Nam 2006
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 2006
Giấy khen Thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 2006
Nhãn hiệu cạnh tranh Quốc gia 2006
Nhãn hiệu cạnh tranh Quốc gia 2006
Cúp Vàng TOPTEN - Sản phẩm thương hiệu Việt uy tín - chất lượng 2006
Cúp Vàng TOPTEN - Sản phẩm thương hiệu Việt uy tín - chất lượng 2006
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2006
Cúp Vàng Thương hiệu Ngành Xây dựng 2006
2004
Giấy khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2004
Giấy khen Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2004