Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

  Dự án

  Trung tâm Công nghiệp GNP Nam Đình Vũ

   Dự án  Trung tâm Công nghiệp GNP Nam Đình Vũ 
   Địa chỉ  Hải Phòng
   Hạng mục thực hiện Mái, vách
   Sản phẩm KINGMAX SMP
   Ngành hàng  Logistics