Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
30/07/2021

Ngày 22/05/2021, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tại văn phòng Công ty. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông. 
Hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:


Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tổng kết năm 2020, Tôn Đông Á doanh thu đạt 12.438 tỷ đồng, sản lượng 708 ngàn tấn và là top 2 nắm giữ thị phần thép lá mạ Việt Nam. Năm 2021, với những dự định gia tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước lẫn quốc tế, bên cạnh đó để nâng tầm vị thế của Tôn Đông Á đối với thị trường ngành thép lá mạ Việt Nam và trên toàn cầu, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư tăng công suất trong thời gian tới.
Với kinh nghiệm sản xuất sản phẩm tôn thép lá mạ hàng đầu tại Việt Nam, Tôn Đông Á không ngừng nâng cao chất lượng thông qua công bố nhãn hàng KINGMAX vào tháng 02/2020 phục vụ cho nhu cầu chất lượng cao của các công trình. Trong tương lai gần Tôn Đông Á sẽ tập trung vào thị trường thiết bị gia dụng và phục vụ cho công nghệ chế tạo ô tô.      
Năm 2020 nói đúng hơn là một năm đánh dấu nhiều bước phát triển mới của Tôn Đông Á, với tốc độ phát triển mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu rộng khắp của khách hàng ngày 31/08/2020 Tôn Đông Á thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Bình Định nhằm tối ưu hoá việc bán hàng và chăm sóc khách hàng trong khu vực. Bên cạnh đó, ngày 18/11/2020 dự án nhà máy sản xuất ống tại Tôn Đông Á Đà Nẵng với tổng quy mô 20.000 m2, công suất 70.000 tấn/năm có tổng mức vốn đầu tư dự án 150 tỷ đồng đã được triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Trung cho biết “tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp trong thời điểm hiện tại, ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Nhưng đó không phải là lý do khiến các doanh nghiệp chùn bước, biến thách thức trở thành cơ hội phát triển đó mới là thành công. Tôn Đông Á tập trung phát triển toàn diện về chất lượng và thương hiệu nhằm gia tăng sức mạnh cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiến bước trở thành doanh nghiệp có vị thế hàng đầu tại Việt Nam bền vững trong tương lai”. 
Tôn Đông Á đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ 720 ngàn tấn, tổng doanh thu 16 ngàn tỷ đồng. 

Do diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ chúng tôi thực hiện chương trình Đại hội cổ đông tại 02 đầu cầu: Tôn Đông Á tại HCM và Tôn Đông Á tại Sóng Thần 1 nhằm hạn chế tập trung đông người.

Các thành viên tham gia tại đầu cầu Tôn Đông Á Sóng Thần 1
 
 
Ông Hồ Song Ngọc - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình.
Một số hình ảnh khác tại Đại hội đồng cổ đông 2021:


Quý cổ đông tiến hành thảo luận
 
  
Ông Nguyễn Nhật Hoàng – Thành viên ban thư ký Đại hội công bố kết quả biểu quyết.


Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty tuyên bố kết thúc Đại hội đồng cổ đông
 
Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.