Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
08/09/2020

Ngày 15/06/2018, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 tại văn phòng Công ty. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:


Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, Công ty CP Tôn Đông Á đạt doanh thu 9.719 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 574 tỷ đồng, tổng sản lượng toàn năm đạt gần 480.000 tấn, cơ cấu thị trường xuất khẩu chiếm 52%, còn lại 48% là nội địa. Trên thị trường tôn mạ, thị phần của Tôn Đông Á từ 13% năm 2016 tăng lên 14% năm 2017, nằm trong top 3 các doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện và hoàn thành các chủ trương, định hướng của ĐHCĐ và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai những giải pháp điều hành góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh trong niên độ tài chính 2017: Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy hoạt động tại Công ty và các công ty TNHH MTV nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản trị, xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, hiệu quả, tinh gọn; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông marketing thương hiệu; thực hiện nhiều công tác thiện nguyện, có ích cho xã hội và cộng đồng.

Năm 2017, Tôn Đông Á cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư giai đọan 2 nhà máy Thủ Dầu Một và chính thức vận hành dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm CK5 công suất 180.000 tấn/ năm, dây chuyền cán nguội CN2 công suất 400.000 tấn/ năm giúp nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.


Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Trung cho biết, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2018, dự kiến nâng sản lượng bán hàng lên 700.000 tấn, doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng.

Theo lộ trình phát triển, năm 2018, Tôn Đông Á sẽ bắt đầu cung ứng sản phẩm vào phân khúc thị trường tôn mạ cung ứng cho ngành chế tạo thiết bị gia dụng, tăng tỷ trọng bán hàng kênh nội địa từ 55% - 65%, gia nhập vào thị trường tôn mạ phục vụ cho các công trình xây dựng chất lượng cao. Mục tiêu đặt ra là từ nay đến năm 2020 sẽ thay thế được toàn bộ hàng tôn mạ nhập khẩu của các nhà sản xuất nguyên liệu có tên tuổi và chất lượng đã được khẳng định trên thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Trung khẳng định: “Tháng 04/2018 dây chuyền mạ kẽm số 6 chính thức đi vào hoạt động và dự kiến tháng 07/2018 dây chuyền mạ màu số 4 vận hành, giúp nâng tổng công suất toàn Công ty lên đến 1 triệu tấn/ năm, đáp ứng và thay thế được nguồn nguyên liệu nhập khẩu của các nhà sản xuất có tên tuổi và chất lượng đã được khẳng định trên toàn cầu”.


Ông Hồ Song Ngọc - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình.


Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty tuyên bố kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội đồng cổ đông 2018:
Đại hội tiến hành thảo luận.


Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên ban thư ký Đại hội công bố kết quả biểu quyết.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Tôn Đông Á đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Xem BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018: TẠI ĐÂY