Cổ đông

Thông tin về các đại hội cổ đông hàng năm
Các đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
30/07/2021

Ngày 23/07/2020, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 tại văn phòng Công ty. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông. 
Hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tổng kết năm 2019, Tôn Đông Á doanh thu đạt 12.600 tỷ đồng, sản lượng 689 ngàn tấn và là top 2 nắm giữ thị phần thép lá mạ Việt Nam. Công ty đã hoàn thành việc đầu tư giai đoạn 2 nhà máy Thủ Dầu Một đưa toàn bộ các dây chuyền đi vào hoạt động ổn định đạt công suất thiết kế 800 ngàn tấn/ năm với hiệu suất cao, chi phí sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm cao, gia tăng chất lượng dịch vụ tạo lợi thế cạnh tranh ngay trong năm 2020. Đó là mục tiêu của kế hoạch đầu tư nhà máy Thủ Dầu Một trong các năm vừa qua để nâng tầm vị thế của Tôn Đông Á đối với thị trường ngành thép lá mạ Việt Nam và toàn cầu.

Đến cuối năm 2019 đầu năm 2020, Tôn Đông Á cũng đã cơ bản hoàn thiện việc chuyển đổi mục tiêu về quy hoạch thị trường, tập trung vào nội địa đạt 70 – 75%, xuất khẩu 25 – 30% và tập trung vào thị trường sản phẩm chất lượng cao cho ngành xây dựng và thiết bị gia dụng.

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Trung cho biết, bước vào năm 2020, tình hình diễn biến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam có chiều hướng bất định và phức tạp hơn do tình hình dịch bệnh Covid-19 phát sinh từ cuối năm 2019. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đề xuất phương án hoạt động công ty năm 2020 trên tinh thần ưu tiên quản trị rủi ro, nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất,  quản trị trong toàn hệ thống để đạt được mục tiêu ban đầu là chất lượng cao - dịch vụ tốt nhất - chi phí thấp nhất - phát huy lợi thế nền tảng thiết bị công nghệ, hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả cao, uy tín, văn hóa đặc thù của công ty để tối ưu hóa về hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, phát huy sức mạnh cạnh tranh của công ty. Nhất là trong tình hình diễn biến khó khăn bất lợi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với ngành thép mạ nói riêng nhưng sẽ có những cơ hội để công ty gia tăng sức mạnh cạnh tranh, mở rộng thị phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Tôn Đông Á.


Ông Hồ Song Ngọc - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung các tờ trình.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội đồng cổ đông 2020:


Đại hội tiến hành thảo luận.Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ giải đáp các ý kiến của cổ đông.Ông Phạm Trí Dũng – Thành viên ban thư ký Đại hội công bố kết quả biểu quyết.Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty tuyên bố kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

 
Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Tôn Đông Á đã diễn ra thành công, tốt đẹp.