Dự án

Tôn Đông Á luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho các đối tác, khách hàng của mình thông qua các dự án công trình lớn, uy tín

    Dự án

    NIPRO Pharma

    Dự án NiPRO Pharma
    Địa chỉ Quận 09
    Hạng mục thực hiện  Nhà máy dược phẩm