Tin Tôn Đông Á

223 HỌC BỔNG CHO CON CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TÔN ĐÔNG Á
04/08/2022

Chương trình “học bổng cho con Cán bộ - Công nhân viên (CB-CNV)” được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chú trọng và chỉ đạo triển khai hàng năm. Vừa qua, danh sách 223 con của Cán bộ - Công nhân viên (CB-CNV) có thành tích học tập xuất sắc, giỏi và khá  năm học 2021-2022 được công bố nhận học bổng với tổng giá trị  197.300.000VND.   


Học bổng tạo thêm động lực giúp các em phấn đấu học tập, mang  giá trị tinh thần rất lớn, cho thấy Công ty luôn chăm lo các em, nâng đỡ các em trên con đường học vấn trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, Tôn Đông Á phát huy  truyền thống khuyến học, đóng góp một phần nhỏ  cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. 


Tôn Đông Á – cùng xây cuộc sống xanh 
#TONDONGA #cungxaycuocsongxanh #KINGWINSVIET
#hocbong #hocbongchoconCBCNV #khuyenhoc
Cùng theo dõi những thông tin cập nhất mới nhất từ Tôn Đông Á
Website: http://www.tondonga.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tondonga.com.vn
Zalo: https://zalo.me/1630226449412145857
Youtube: https://www.youtube.com/c/TonDongACorp
Tiktok: tiktok.com/@tondongacorp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ton-dong-a/