Tin công ty

 

Các giải thưởng

Các giải thưởng

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp cho cộng đồng, Tôn Đông Á đã được các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận và đã trao cho nhiều giải thưởng, huân chương, bằng khen với nhiều danh hiệu cao quý.

Hoạt động xã hội

Các hoạt động xã hội của Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Tôn Đông Á luôn  thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp thông qua các hoạt động trao học bổng cho học sinh sinh viên, hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu đường, đi bộ gây quỹ xã hội, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tặng tôn lợp nhà và nhiều tài trợ thiết thực khác đến cộng đồng và xã hội.

Chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm

Nâng cao chất lượng thép lá mạ ngang bằng với chất lượng sản phẩm của Châu Âu là chiến lược phát triển sản phẩm của Tôn Đông Á. Các loại thép lá mạ của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn JIS G3321:2010 (Nhật Bản), BSEN 10346:2015 (Châu Âu), AS 1397:2011 (Úc), ASTM A792-10 (Mỹ).

Các loại sản phẩm

Các dây chuyền sản xuất