Tôn Đông Á được gia hạn chế độ ưu tiên của Tổng cục Hải Quan

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 2356 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Tôn Đông Á (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương).
Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Tôn Đông Á được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.
Theo đó, Công ty CP Tôn Đông Á có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).
Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư 07).
Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Tôn Đông Á là 3 năm kể từ khi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty CP Tôn Đông Á hết hiệu lực.
 Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), tính đến 28/3, cơ quan Hải quan đã công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 68 doanh nghiệp. Doanh nghiệp ưu tiên được chia là 5 nhóm: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và doanh nghiệp công nghệ cao và đại lý hải quan. Ở mỗi nhóm doanh nghiệp đều phải đáp ứng các điều kiện được công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Mặt khác, đối với DN XNK để được công nhận DN ưu tiên phải đạt kim ngạch từ 100 triệu USD/năm trở lên. Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, doanh nghiệp ưu tiên chiếm 34,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc (165 tỷ USD).
Nguồn: Báo Hải Quan online

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn