TÔN ĐÔNG Á ĐẠT TOP 5 CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG UY TÍN (NHÓM SẮT - THÉP - TÔN)

Theo đó, Tôn Đông Á đạt Top 5 Công ty Vật Liệu xây dựng Uy tín (Nhóm: Sắt – Thép – Tôn)

Bà Phạm Thị Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh đại diện Tôn Đông Á nhận vinh danh

Các doanh nghiệp nằm trong danh sách công bố được tổ chức Vietnam Report nghiên cứu xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan, độc lập.

Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp (DN) trên truyền thông và đánh giá của các bên liên quan trong ngành, cụ thể bao gồm:

(1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất;

(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về DN trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng;

(3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan trong giai đoạn 2020 - 2021 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của DN trong ngành.


Chứng nhận Tôn Đông Á đạt Top 5 Công ty Vật Liệu xây dựng Uy tín (Nhóm: Sắt – Thép – Tôn)

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn