TÔN ĐÔNG Á BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thông qua hình thức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu tại Trụ sở chính, Chi nhánh Thủ Dầu Một, Văn phòng đại diện TP.HCM, các công ty MTV, Hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát.

Tham dự lễ công bố có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Khối, Ban Giám đốc các Công ty MTV, đại diện Lãnh đạo các Phòng/ Ban. Theo đó, buổi lễ đã công bố quyết định nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, Trưởng, Phó Khối/ Ban/ Bộ phận và công bố thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành tại các công ty MTV.

Cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Công ty được thay đổi kể từ tháng 07/2021 như sau:

-Ông Nguyễn Thanh Trung giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.
-Ông Hồ Song Ngọc được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á thay ông Nguyễn Thanh Trung.

Ông Hồ Song Ngọc là Cử nhân Quản trị kinh doanh, trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới Tổng Giám đốc Tôn Đông Á, ông Hồ Song Ngọc đảm trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á - Ông Nguyễn Thanh Trung cho biết năm 2021, Tôn Đông Á tiếp tục gia tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh đó, nhằm nâng tầm vị thế của Tôn Đông Á đối với thị trường ngành thép lá mạ Việt Nam và trên toàn cầu, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư tăng công suất trong thời gian tới. Trong tương lai gần, Tôn Đông Á sẽ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm thép lá mạ cho các nhà sản xuất và chế tạo ô tô. 
Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp trong thời điểm hiện tại, ảnh hưởng mạnh đối với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Tuy nhiên đó không phải là lý do khiến các doanh nghiệp chùn bước mà biến thách thức trở thành cơ hội phát triển. Tôn Đông Á tập trung phát triển toàn diện về chất lượng và thương hiệu nhằm gia tăng sức mạnh cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiến bước trở thành doanh nghiệp có vị thế hàng đầu tại Việt Nam, bền vững trong tương lai. 

Danh sách bổ nhiệm đợt này gồm:
1. Ông Hồ Song Ngọc được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. Ông Đỗ Hữu Vân được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Tôn Đông Á Sóng Thần 1 kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thanh Quỳnh An được bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Trưởng Ban Đầu Tư - Tài Chính trực thuộc Hội Đồng Đầu Tư/ Hội Đồng Quản Trị.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc được bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Khối Chất Lượng kiêm Trưởng Phòng Thí Nghiệm Và Phát Triển Sản Phẩm.
5. Bà Lê Thị Thập được bổ nhiệm chức danh Quyền Trưởng Phòng Tài chính.
Công bố cơ cấu tổ chức quản lý điều hành tại các công ty MTV:
1. Ông Đoàn Vĩnh Phước – Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch – Tài chính được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV TDA Bình Dương
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ  Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Bà Lê Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo cấp cao. ( Từ phải sang trái: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bà Lê Thị Thập, Bà Nguyễn Thanh Quỳnh An, Ông Đỗ Hữu Vân, Bà Lê Thị Phương Loan).


Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT (bên phải) trao hoa  và quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc cho ông Hồ Song Ngọc.


Ông Lâm Vĩnh Hảo – Giám đốc nhà máy Tôn Đông Á Thủ Dầu Một trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho vị trí Phó Giám đốc Khối Chất lượng.


Ông Lâm Vĩnh Hảo (ngoài cùng bên phải) – Giám đốc nhà máy Tôn Đông Á Thủ Dầu Một trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho vị trí Trưởng Ban/ Bộ Phận.


Bà Lê Thị Phương Loan (ngoài cùng bên trái) - Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ngoài cùng bên phải)– Thành viên HĐQT trao hoa và quyết định Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương cho ông Đoàn Vĩnh Phước; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An cho ông Nguyễn Văn Đại.


Ông Phạm Quốc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Sản xuất (bên trái) trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho vị trí chức danh Trưởng bộ phận hỗ trợ kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh xuất khẩu.


Ông Ngô Ngọc Bách – Phó Giám đốc Nhà máy Tôn Đông Á Thủ Dầu Một (ngoài cùng bên phải) trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho các vị trí Trưởng, Phó ca.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn