Các khách hàng ngoài nước

Tôn Đông Á đã xuất khẩu ổn định vào các nước ASEAN, Úc, Trung Đông, Châu Phi, Nhật Bản và Mỹ.

Tôn Đông Á đã xuất khẩu sản phẩm đến nhiều nước trên thế giới

Tôn Đông Á đặt kế hoạch phát triển khách hàng ngoài nước ở mức 40% tổng sản lượng  của Công ty.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn