Thông tin Công ty

  • Tên gọi: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
  • Tên viết tắt: TDA
  • Tên tiếng Anh: Ton Dong A Corporation
  • Địa chỉ: Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại: 0274 3732575
  • Fax: 0274 3790420
  • Email: info@tondonga.com.vn
  • Website: www.tondonga.com.vn

Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á


Save
Save

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn