Lãnh đạo Công ty

Hội đồng quản trị

1

Ông Nguyễn Thanh Trung

Chủ tịch HĐQT

2

Bà Lê Thị Phương Loan

Ủy viên HĐQT

3

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Ủy viên HĐQT

4

Ông Hồ Song Ngọc

Ủy viên HĐQT

5

Ông Phạm Quốc Thắng

Ủy viên HĐQT

6

Ông Đoàn Vĩnh Phước

Ủy viên HĐQT

7

Ông Ngô Văn Sinh

Ủy viên HĐQT

8

Ông Đoàn Danh Tuấn

Ủy viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

1

Bà Lê Thị Khoa Nguyên

Trưởng BKS

2

Ông Nguyễn Hữu Phương

Ủy viên BKS

3

Ông Nguyễn Năng Tín

Ủy viên BKS

Ban Tổng Giám đốc

1

Ông Hồ Song Ngọc

Tổng Giám Đốc

2

Ông Phạm Quốc Thắng

Phó TGĐ Sản xuất

3

Ông Đoàn Vĩnh Phước

Phó TGĐ Kế hoạch - Tài chính

4

Ông Nguyễn Văn Đại

Phó TGĐ Kinh doanhBan Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công Đoàn (áo trắng) chúc mừng năm mới

tại buổi tiệc tất niên của Công ty năm 2019

 


Save

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn