Các huân chương

 

Huân chương Lao Động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng
cho Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á năm 2013

 

Huân chương Lao Động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng
cho Ông Nguyễn Thanh Trung, Tổng Giám Đốc Tôn Đông Á năm 2014

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn