Các dự án tương lai của Tôn Đông Á

Tôn Đông Á đang xây dựng dự án mở rộng các cơ sở sản xuất giai đoạn 2019 đến 2025.

Ý tưởng là hình thành các dây chuyền sản xuất với công suất lớn.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn