Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại:  0274 3732575
  • Fax:  0274 3790420
  • Email: info@tondonga.com.vn

Khu vực giao hàng tại trụ sở chính

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh các loại tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu

Lãnh đạo trụ sở chính

Ông Hồ Song Ngọc, Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Hữu Vân - Giám đốc nhà máy Tôn Đông Á tại Sóng Thần 1

Dây chuyền mạ lạnh tại trụ sở chính

  Xem sơ đồ tổ chức trụ sở chính

Địa điểm

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn