Các chức danh tuyển dụng

01
Nhân viên tiếp thị

Số lượng: 01
•           Địa điểm: TPHCM

•           Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
•           Cấp bậc: Nhân viên

•           Bằng cấp: Đại học
•           Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
•           Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Marketing
•           Hình thức: Nhân viên chính thức
•           Tuổi: Không giới hạn tuổi tác
•           Giới tính: Nam
•           Hạn nhận hồ sơ:31/01/2019

______________________________________

PHÚC LỢI
•           Bảo hiểm theo quy định
•           Du Lịch
•           Phụ cấp
•           Đồng phục
•           Thưởng
•           Chăm sóc sức khỏe
•           Đào tạo
•           Tăng lương
•           Công tác phí
•           Chế độ nghỉ phép

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mở mới khách hàng.

Chăm sóc khách hàng.

Giải quyết khiếu nại.

Triển khai POSM cho khách hàng.

Chấp nhận đi công tác theo sự điều động của trưởng đơn vị.

Hỗ trợ công tác bán hàng.

Lập báo cáo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành quản trị kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tiếp thị.

Kỹ năng:

_Kỹ năng giao tiếp

_Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

_Kỹ năng phối hợp

_Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

_Kỹ năng giải quyết vấn đề.
THÔNG TIN KHÁC
•           Thử việc: 2 tháng
•           Thời gian làm việc: Giờ hành chính
•           Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài tương quan với nghề nghiệp của ứng viên
•           Phúc lợi:
- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Được mua Bảo hiểm 24/24
- Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm và hoặc đột xuất
Thông tin liên hệ
•           Công ty: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
•           Người liên hệ: Ms. Trang -
028 38 44 20 41
•           Email: thuytrang@tondonga.com.vn
•           Địa chỉ liên hệ: 18 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận TP.HCM

02
Nhân viên bán hàng ống hộp

Số lượng: 02
•           Địa điểm: TPHCM

•           Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
•           Cấp bậc: Nhân viên

•           Bằng cấp: Đại học
•           Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
•           Ngành nghề: Quản trị kinh doanh
•           Hình thức: Nhân viên chính thức
•           Tuổi: Không giới hạn tuổi tác
•           Giới tính: Nam/Nữ
•           Hạn nhận hồ sơ: 31/01/2019

__________________________________

PHÚC LỢI
•           Bảo hiểm theo quy định
•           Du Lịch
•           Phụ cấp
•           Đồng phục
•           Thưởng
•           Chăm sóc sức khỏe
•           Đào tạo
•           Tăng lương
•           Công tác phí
•           Chế độ nghỉ phép
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bán hàng theo kế hoạch sản lượng được giao của từng tháng

Theo dõi và thu hồi công nợ.

Lên các hợp đồng cho khách hàng.

Theo dõi chứng từ liên quan đến việc bán hàng.

Yêu cầu sản xuất hàng bán theo nhu cầu khách hàng.

Tiếp nhận khiếu nại.

Chăm sóc khách hàng.

Lập báo cáo.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành quản trị kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng

Kỹ năng:

_Kỹ năng giao tiếp

_Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

_Kỹ năng phối hợp

_Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

_Kỹ năng giải quyết vấn đề.
THÔNG TIN KHÁC
•           Thử việc: 2 tháng
•           Thời gian làm việc: Giờ hành chính
•           Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài tương quan với nghề nghiệp của ứng viên
•           Phúc lợi:
- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Được mua Bảo hiểm 24/24
- Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm và hoặc đột xuất
Thông tin liên hệ
•           Công ty: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
•           Người liên hệ: Ms. Trang -
028 38 44 20 41
•           Email: thuytrang@tondonga.com.vn
•           Địa chỉ liên hệ: 18 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận TP.HCM

03
Nhân viên bán hàng

Số lượng: 01
•           Địa điểm: TPHCM

•           Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
•           Cấp bậc: Nhân viên

•           Bằng cấp: Đại học
•           Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
•           Ngành nghề: Quản trị kinh doanh
•           Hình thức: Nhân viên chính thức
•           Tuổi: Không giới hạn tuổi tác
•           Giới tính: Nữ
•           Hạn nhận hồ sơ: 31/01/2019

________________________________________
PHÚC LỢI
•           Bảo hiểm theo quy định
•           Du Lịch
•           Phụ cấp
•           Đồng phục
•           Thưởng
•           Chăm sóc sức khỏe
•           Đào tạo
•           Tăng lương
•           Công tác phí
•           Chế độ nghỉ phép

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bán hàng theo kế hoạch sản lượng được giao của từng tháng.

Theo dõi và thu hồi công nợ.

Lên các hợp đồng cho khách hàng.

Theo dõi chứng từ liên quan đến việc bán hàng.

Yêu cầu sản xuất hàng bán theo nhu cầu khách hàng.

Tiếp nhận khiếu nại.

Chăm sóc khách hàng.

Lập báo cáo.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành quản trị kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tiếp thị.

Kỹ năng:

_Kỹ năng giao tiếp

_Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

_Kỹ năng phối hợp

_Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

_Kỹ năng giải quyết vấn đề.

THÔNG TIN KHÁC
•           Thử việc: 2 tháng
•           Thời gian làm việc: Giờ hành chính
•           Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài tương quan với nghề nghiệp của ứng viên
•           Phúc lợi:
- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Được mua Bảo hiểm 24/24
- Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm và hoặc đột xuất
Thông tin liên hệ
•           Công ty: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
•           Người liên hệ: Ms. Trang -
028 38 44 20 41
•           Email: thuytrang@tondonga.com.vn
•           Địa chỉ liên hệ: 18 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận TP.HCM

04
Nhân viên tiếp thị ống hộp

Số lượng: 01
•           Địa điểm: TPHCM

•           Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
•           Cấp bậc: Nhân viên

•           Bằng cấp: Đại học
•           Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
•           Ngành nghề: Quản trị kinh doanh
•           Hình thức: Nhân viên chính thức
•           Tuổi: Không giới hạn tuổi tác
•           Giới tính: Nam
•           Hạn nhận hồ sơ: 31/01/2019

________________________________________
PHÚC LỢI
•           Bảo hiểm theo quy định
•           Du Lịch
•           Phụ cấp
•           Đồng phục
•           Thưởng
•           Chăm sóc sức khỏe
•           Đào tạo
•           Tăng lương
•           Công tác phí
•           Chế độ nghỉ phép
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mở mới khách hàng.

Chăm sóc khách hàng.

Giải quyết khiếu nại.

Triển khai POSM cho khách hàng.

Ký kết hợp đồng, chứng từ.

Tặng quà trong các dịp lễ/tết.

Hỗ trợ công tác bán hàng.

Lập báo cáo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành quản trị kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tiếp thị.

Kỹ năng:               

_Kỹ năng giao tiếp

_Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

_Kỹ năng phối hợp

_Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

_Kỹ năng giải quyết vấn đề.
THÔNG TIN KHÁC
•           Thử việc: 2 tháng
•           Thời gian làm việc: Giờ hành chính
•           Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài tương quan với nghề nghiệp của ứng viên
•           Phúc lợi:
- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Được mua Bảo hiểm 24/24
- Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm và hoặc đột xuất
Thông tin liên hệ
•           Công ty: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
•           Người liên hệ: Ms. Trang -
028 38 44 20 41
•           Email: thuytrang@tondonga.com.vn
•           Địa chỉ liên hệ: 18 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận TP.HCM

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn