Phòng LAB Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO/IEC17025

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm và Phát triển sản phẩm (Phòng LAB) của Tôn Đông Á đã được Văn phòng Công nhận chất lượng BoA - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực Cơ, Hóa (VILAS 1321).

Chứng chỉ này công nhận Tôn Đông Á có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, có khả năng cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao, phù hợp với các tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như quốc tế.Chứng chỉ Công nhận Tôn Đông Á đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực Cơ, Hóa (VILAS 1321)

Hiện tại các trung tâm thí nghiệm lớn như Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP.HCM, Trung tâm kỹ thuật 3 (TT3), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng… cũng áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng này. Do đó kết quả thử nghiệm của Tôn Đông Á đạt giá trị tương tự như kết quả thử nghiệm của các đơn vị độc lập như TT3 hay SGS Việt Nam (trong lĩnh vực Cơ và hóa).
Tính đến tháng 07 năm 2020, cả nước chỉ có hơn 1300 phòng thí nghiệm có chứng nhận, trên hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc biệt, Tôn Đông Á là một trong số ít  các doanh nghiệp ngành tôn thép đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017, điều này thể hiện quan điểm định hướng chất lượng xuyên suốt của công ty.
Với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tôn Đông Á tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm, hướng tới mục tiêu đem các sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.


 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn