Thông báo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014

Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 (Năm 2014)

  • Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Tôn Đông Á
  • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
  • Mã trái phiếu: TDACB01_2014
  • Số lượng trái phiếu thành công: 559.067 trái phiếu
  • Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
  • Tổng mệnh giá: 55.906.700.000 VNĐ
  • Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
  • Lãi suất: 5%/năm
  • Thời hạn: Tối đa 3 năm tính từ ngày phát hành.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn