Các kênh phân phối nội địa

Kênh phân phối nội địa được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng được phân công tiếp xúc với khách hàng theo các nhóm bán hàng khác nhau:

1. Nhóm bán hàng tôn cuộn

BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI

STT

Phụ trách

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

thuylinh@tondonga.com.vn

0984890283

2

Nguyễn Lê Phi Yến

phiyen@tondonga.com.vn

0399462156

3

Phạm Thị Thuận

thuanpham@tondonga.com.vn

0914088399

4

Huỳnh Bảo Anh

baoanh@tondonga.com.vn

0966529487

5

Nguyễn Thị Ngân

ngannt@tondonga.com.vn

0982553343

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

thaontp@tondonga.com.vn

0937601036

BÁN HÀNG THEO KHU VỰC

Vùng

Phụ trách

Email

Điện thoại

TP.HCM

Đào Thị Ái Châu

aichau@tondonga.com.vn

0909610744

Miền Đông

Trần Thị Luyến

luyentran@tondonga.com.vn

0908171434

Miền Trung và Tây Nguyên

Lê Thị Thu Hằng

thuhang@tondonga.com.vn

0979624615

Miền Tây

Lê Thị Thúy Nhản

lenhan@tondonga.com.vn

0932613534

Nguyễn Thị

Thanh Quỳnh

thanhquynh@tondonga.com.vn

0935247774

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Kontum

Lê Thị Kiều Trinh

kieutrinhle@tondonga.com.vn

0987 314 212
0905 961 517

Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh

Bùi Thị Thu Hằng

hangbui@tondonga.com.vn

0911777606

Miền Bắc

Nguyễn Trịnh Vũ

trinhvu@tondonga.com.vn

0905 127 137

Vũ Hải Nam

hainam@tondonga.com.vn

0389 602 790


BÁN HÀNG KÊNH CHUYÊN NGÀNH

Mảng

Phụ trách

Email

Điện thoại

Công trình

Thái Anh Quý

anhquy@tondonga.com.vn

0772 411 171

Thép mạ kẽm

Lê Hữu Đức

huuduc@tondonga.com.vn

0973 963 005

Khung xương trần

Lê Tiến Dũng

dunglt@tondonga.com.vn

0902 564 722

2. Nhóm bán các sản phẩm khác: 

BÁN HÀNG ỐNG HỘP

STT

Phụ trách

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh Thúy

thuyntt@tondonga.com.vn

0908697108

2

Bùi Thị Kim Tuyền

kimtuyen@tondonga.com.vn

0938255213

3

Lê Thị Việt Trinh

viettrinh@tondonga.com.vn

0911 988693

 

BÁN HÀNG LOẠI 3 ĐẾN 9 (B, C, D – PHẾ LIỆU)

STT

Phụ trách

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Mai Anh

maianh@tondonga.com.vn

0902419952
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn