Các kênh phân phối nội địa

Kênh phân phối nội địa được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng được phân công tiếp xúc với khách hàng theo các vùng miền khác nhau:

Vùng miền

Họ và tên

Số điện thoại

Email

TP. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Tâm

093 719 0509

tampham@tondonga.com.vn

Miền Tây

Vũ Thị Thương Loan

0948 63 93 63

thuongloan@tondonga.com.vn

Lê Thị Thúy Nhản

0932 613 534

lenhan@tondonga.com.vn

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

0935247774

thanhquynh@tondonga.com.vn

Miền Đông

Trần Thị Luyến

0908 171 434

luyentran@tondonga.com.vn

Miền Trung và Tây Nguyên

Lê Thị Thu Hằng

0979 624 615

thuhang@tondonga.com.vn

Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng

Lê Thị Kiều Trinh

0987 314 212
0905 961 517

kieutrinhle@tondonga.com.vn

Thừa Thiên Huế
Quảng Trị
Quảng Bình

Bùi Thị Thu Hằng

0911777606

hangbui@tondonga.com.vn

Miền Bắc

Nguyễn Trịnh Vũ

0905 127 137

trinhvu@tondonga.com.vn

Vũ Hải Nam

01689 602 790

hainam@tondonga.com.vn

Thương mại

Nguyễn Thị Ánh Phượng

0168 387 4579

anhphuong@tondonga.com.vn

Hoàng Lê Giao Nguyên

0902 963 320

giaonguyen@tondonga.com.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh

0984890283

thuylinh@tondonga.com.vn

Phạm Thúy Nghiêm

0912473949

thuynghiem@tondonga.com.vn

Công trình

Đoàn Nhất Anh

0939 373 220

01234 282 220

nhatanh@tondonga.com.vn

Đào Thị Lương

0907 141 631

luongdao@tondonga.com.vn

 

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn