Sơ đồ tổ chức Văn phòng Công ty Tôn Đông Á tại TP. Hồ Chí Minh


Ghi chú: (*) Là các Phòng/ Ban chịu sự quản lý về mặt hành chánh tại đơn vị làm việc nhưng chịu sự quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn tại Phòng/Ban/ Khối nghiệp vụ.

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn