Giải thưởng

Thương hiệu Quốc Gia 2018 - 2020

Thương hiệu Quốc Gia 2018 - 2020

Bằng khen giải nhất Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Bằng khen giải nhất Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Giải Nhất Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Giải Nhất Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn Việt Nam 2016

Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn Việt Nam 2016

Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2016

Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2016

Giải vàng Chất Lượng Quốc Gia 2015

Giải vàng giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia 2015 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn