Quá trình phát triển của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng

Nhằm quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường và hỗ trợ việc giao hàng tại Miền Trung, ngày 26/04/2008 Tôn Đông Á thành lập Chi nhánh đầu tiên tại Q.Cẩm Lệ,TP. Đà Nẵng.

Cùng với sự đổi mới của Miền Trung, sự phát triển của TP.Đà Nẵng và sự tăng trưởng không ngừng của Công ty, sản lượng của Chi nhánh Đà Nẵng gia tăng  theo từng năm : năm 2008 là 978.555kg, năm 2009 tăng 227%, đạt 2.711.345 kg và năm 2010 tăng 135%, đạt 3.668.833 kg. Năm 2011, dự kiến sản lượng đạt 9.000.000 kg chiếm 7,5% sản lượng Công ty.

Để đáp ứng được tốc độ phát triển nhanh chóng trên, ngày 02/04/2011 Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á tổ chức Lễ Khánh thành mặt bằng mới của Chi nhánh tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Ngày 11/06/2014 Chi nhánh Đà Nẵng chính thức chuyển thành Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng.

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn