Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà RBF-Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  • Số điện thoại: (0222) 3765178     
  • Fax: (0222) 3765187

Lĩnh vực hoạt động

Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á liên hệ với các khách hàng khu vực phía Bắc

Giám đốc Công ty:

Bà Phạm Thị Hải

Số điện thoại: 0933491717

Email: phamthihai@tondonga.com.vn

Các nhân viên bán hàng

Tên nhân viên

Số điện thoại

Email

Nguyễn Trịnh Vũ

0905 127 137     

trinhvu@tondonga.com.vn

Vũ Hải Nam

01689 602 790    

hainam@tondonga.com.vn

Nguyễn Đăng Phong

0982 416 158      

dangphong@tondonga.com.vn

Địa điểm

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn