Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà RBF-Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  • Số điện thoại: 0222 3765178     
  • Fax: 0222 3765187
  • Email: mtvbacninh@tondonga.com.vn

Lĩnh vực hoạt động

Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á liên hệ với các khách hàng khu vực phía Bắc


Lãnh đạo Công ty:
Bà Phạm Thị Hải - Giám đốc  


Các nhân viên bán hàng

Tên nhân viên

Số điện thoại

Email

Vũ Hải Nam

01689 602 790    

hainam@tondonga.com.vn

 Vũ Thị Ngọc Trâm

      01638 092 997

tramvtn@tondonga.com.vn

Địa điểm

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn