Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông

THÔNG BÁO
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Căn cứ
    - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
    - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tôn Đông Á;
    - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
    - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013NQ-ĐHĐCĐTN-TĐA.
    - Căn cứ Danh sách cổ đông được chốt ngày 16/09/2013.


Công ty Cổ phần Tôn Đông Á xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức năm 2012 cụ thể như sau:

1.    Tên cổ phiếu       : Cổ phiếu Công ty CP Tôn Đông Á
2.    Loại cổ phiếu      : Cổ phiếu phổ thông
3.    Mệnh giá             : 10.000 đồng/cổ phiếu
4.    Tỷ lệ chi trả cổ tức        :

                Đợt 1    : 500 đồng/cổ phiếu

                Đợt 2    : 500 đồng/cổ phiếu

5.    Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức    : Đến hết ngày 16/09/2013.
6.    Thời gian đăng ký nhận cổ tức    : Trước 25/09/2013.
7.    Thời gian chi trả cổ tức    
                Đợt 1    : Trước ngày 30/09/2013
                Đợt 2    : Trước ngày 20/12/2013
8.    Hình thức chi trả cổ tức    : Chi trả theo 2 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Người sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền nhận cổ tức làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Kế Toán - Tài Chính Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) hoặc gửi thư bảo đảm về Công ty trước ngày 25/09/2013.

- Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty: Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký nhận cổ tức” (theo mẫu đính kèm) và gửi bản chính về Công ty.

- Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản Công ty sẽ chi trả vào tài khoản đã đăng ký của cổ đông, quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản, quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Phiếu đăng ký nhận cổ tức” và gửi bản chính về Công ty trước ngày 25/09/2013. Sau ngày này, Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nào và sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản cổ đông đã đăng ký trước đây.

Trụ sở: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3732575                Fax: 0650.3790420

Lưu ý:

1. Công ty sẽ khấu trừ Thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ đông là 5% (theo quy định của Pháp luật Việt Nam).

2. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau:

- Giấy chứng minh nhân dân (bản chính);

- Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay) (theo mẫu của Công ty).

3. Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản. Lưu ý phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Phạm Trí Dũng            - Điện thoại: 0903.678.588             hoặc 0650.3732575
Cô Phạm Thị Minh Tâm     - Điện thoại: 0978.055.640              hoặc 0650.3732575

Trân trọng thông báo.

Thông báo chi trả cổ tức . Download

Phiếu đăng ký nhận cổ tức.
Download

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn