Thông báo chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông

THÔNG BÁO
(V/v: chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông)

Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức do phòng ĐT-PC lập ngày 05/07/2012.


Công ty cổ phần Tôn Đông Á xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức năm 2011 cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán

: Công ty cổ phần Tôn Đông Á

2. Loại chứng khoán

: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức

: 1.000 đồng/cổ phiếu

5. Thời điểm chốt danh sách 

: Đến hết ngày 05/07/2012

6. Thời gian đăng kí nhận cổ tức

: Trong tháng 07/2012

7. Thời gian chi trả cổ tức

: Trước ngày 15/08/2012

8. Hình thức chi trả cổ tức

: Chi trả theo hai hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - Tài Chính Công ty cổ phần Tôn Đông Á (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) đến hết ngày 31/07/2012.

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty: Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Phiếu đăng ký nhận cổ tức" (theo mẫu đính kèm) và gửi bản chính về Công ty.

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản Công ty sẽ chi trả vào tài khoản đã đăng ký của cổ đông, quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản, Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào mẫu "Phiếu đăng ký nhận cổ tức" và gửi bản chính về Công ty trước ngày 31/07/2012. Sau ngày này, Công ty sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nào và sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản cổ đông đã đăng ký trước đây.
Trụ sở: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3732575                            Fax: 0650.3790420
Lưu ý:
1. Thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ đông sẽ được miễn theo quy định tại Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011.

2.Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau:
+ Giấy chứng minh nhân dân (bảng chính);
+ Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay) (theo mẫu của Công ty)

3. Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản lưu ý:
+ Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Ông Phạm Trí Dũng         - Điện thoại: 0903.678.588    hoặc 0650.3732575
Cô Phạm Thị Minh Tâm  - Điện thoại: 0978.055.640    hoặc 0650.3732575

Trân trọng thông báo.


Quý cổ đông có thể download "Thông báo chi trả cổ tức năm 2011" và các biểu mẫu liên quan tại đây:
- Thông báo chi trả cổ tức năm 2011- Download
- Phiếu đăng ký nhận cổ tức 2011 - Download
- Giấy ủy quyền nhận cổ tức 2011 -
Download

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(+84-274) 3732575
(+84-274) 3790420
info@tondonga.com.vn